Projectbeheer en Procesbeheer: Uw handen vrij houden voor Uw ”Core business”

Onder Project management verstaan we de gecoördineerde activiteiten die gericht zijn op het voorbereiden, organiseren, uitvoeren en afronden van projecten.  Het gewenste eindresultaat is duidelijk en ligt “vast”.

Onder procesmanagement verstaan we de gecoördineerde activiteiten die gericht zijn op het effectief inrichten, uitvoeren, beheren en verbeteren van de bedrijfsprocessen. Het eindresultaat is een onderdeel van het proces.

Vaak worden beiden zaken in één adem genoemd omdat in project management vaak ook procesmatige zaken, zoals samenstelling en aansturing van het projectteam zitten, en in procesmanagement vaak voor bepaalde delen een projectmatige aanpak wordt gekozen.

Uitbesteden van project en proces management kan een optie zijn:

  • Zeer specifieke kennis en kunde nodig bij het aansturen van het project of proces.
  • Zeer grote investeringen waarbij een dagelijkse opvolging van het project cq.proces noodzakelijk is, en de managementtijd daarvoor ontbreekt.
  • Noodzakelijkheid om het project, proces intensief te sturen en te bewaken (GOKIT) en de kwaliteitsfacetten te monitoren en te optimaliseren.
  • Onafhankelijk persoon met ervaring in Best practices, Benchmarking en aankoopbegeleiding in het project.
  • etc.

ENC Consultancy kan U, doordat men uitgebreide ervaring heeft met project en proces management, en beschikt over een uitgebreid netwerk van professionals, de juiste oplossing bieden voor Uw Project cq. Proces management vraag.

Kenmerkend is een gedegen, maar no nonsense, aanpak om te komen tot een praktisch, doeltreffend en efficiënt eindresultaat.

enc_satellite_gear